Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy Skarpa Lublin

ul. Radości 13, 20-530 Lublin
fax: 81 – 533-92-72
NIP 712-24-50-848
REGON 430575207

Konto:06 1500 1520 1215 2005 0686 0000

e-mail: uks@skarpalublin.pl
Krzysztof Sagan – Prezes UKS Skarpa Lublin
krzysztof.sagan@skarpalublin.pl

Mariusz Niedźwiecki – Sekretarz UKS Skarpa Lublin
mariusz.niedzwiecki@skarpalublin.pl

Grzegorz Gajaszek – Członek Zarządu UKS Skarpa Lublin
grzegorz.gajaszek@skarpalublin.pl